در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد رضا اکرمی)

دفتر شعر

فاطمه

مظهر عصمت به عیان، روشنی دل نهان، فاطمه
جلوه توحید به لسان، نور حقیقت به کیان، فاطمه
سحاب رحمت بر همگان، دریای محبت بر شیعیان، فاطمه
در و نگین بر کائنان،نور خورشید در هفت آسمان، فاطمه
روشنی بخش به دیدگان، حسرت خورند بر او فرشتگان،فاطمه
سرچشمه عبادت،تشعشع کرامت،مدافع ولایت،فاطمه
عصاره محبت،لباب ناب رحمت،فاطمه
شمع محفل علی، یاور یکتای ولی،فاطمه
تابع امر رهبری، کاسه صبر حیدری، فاطمه
سایه امید مرتضی،قوت قلب"لا فتی"، فاطمه
بال و پر علی تو، جان و دم ولی تو،فاطمه
در نگین احمد، نام پدر محمد(ص)، فاطمه
ای تو شکوه احمدی،ای تو گل محمدی، فاطمه


07 فروردین 1394 280 0