در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد شکری فرد)

دفتر شعر

مربعی برای مظلومیت غزه

به ناله های مظلومیت غزه

سر بریده ، تن پاره پاره ، کرب و بلا
لبان سوخته ی شیرخواره ، کرب و بلا
و دست های دعا ، استخاره ، کرب و بلا
زمان گذشت ، هم اکنون دوباره کرب و بلا

                                   به شوق کشتن یک طفل حرمله ، رقصان
                                      حرامیان همه در اوج هلهله ، رقصان


یکی یکی به سر خانه ها خراب شدند
چقدر درد که بر شانه ها خراب شدند
و پیله پیله ی پروانه ها خراب شدند
ببین! شبیه به ویرانه ها خراب شدند

                                     خزان زده ست دل سر رسید های زمان
                                          و آمدند به غارت یزید های زمان


سقوط بمب ، دل خون ، همیشه تکراری ست
هجوم ، حادثه ، صهیون ، همیشه تکراری ست
غم مزارع زیتون ، همیشه تکراری ست
"و سنگ دست تو"، مضمون همیشه تکراری ست

                                     ببخش حوصله ها را که نخ نما شده اند
                                     غزل غزل گله ها را که نخ نما شده اند


نشسته است دل قلوه سنگ ها در خون
شناورند یکایک فشنگ ها در خون
چه دیدنی شده شهر فرنگ ها در خون
بیا به بازی الاکلنگ ها در خون

                                     زمین بازی طفلان به توپ بسته شده
                                  و طول و عرض خیابان  به توپ بسته شده


سر جنازه ی فرزند مادری گریان
به روی غم زد لبخند مادری گریان
سپس نخواسته دل کند مادری گریان
همه همه همه گویند مادری گریان...

                                    خبر به گوش کر غرب می رسد حتی
                                     و همچنان ضرر غرب می رسد حتی


بلا ، بلا و بلا ، کربلا تمام نشد
شکنجه ، دلهره ، هول و ولا ، تمام نشد
نماز حاجت دفع بلا تمام نشد
و کودکیِ به غم مبتلا تمام نشد

                               چقدر حالت این لحظه ها غم انگیز است
                               شباهت همه ی فصل ها به پاییز است.


خبر به گوش کر غرب می رسد حتی
خبر به گوش کر غرب می رسد حتی
...
...
...
...
 
محمد شکری فرد/مرداد1393

 24 مرداد 1393 510 0