در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده آذر ملکمی)

دفتر شعر

بیا آقا فراغت کشت ما را

سر در گریبانم ، بیا آقا فراغت کشت مارا
سرگشته در راهم،بیا آقا فراغت کشت مارا
رنج فراغت تاب مارا طاق کرده
از غم پریشانم ، بیا آقا فراغت کشت مارا
چشمم به راهت گشته پیر ، ای صاحب ما
رحمت نما بر ما ،بیا آقا فراغت کشت مارا
در باور ما عشق یعنی بی قراری
ای بی قرارت ما بیا آقا فراغت کشت مارا
لختی نظر کن بر دل ویرانه ی ما
ویرانه تر کردی ، بیا آقا فراغت کشت مارا


15 تیر 1394 713 4

بارش رحمت

برای بارش رحمت 
قدم هایت نیاز ماست
گل بی خار ما ، بازا 
بهار تو نیاز ماست
شب شیدایی دلها 
شب دیدار روی توست
زلال قطره ی باران 
گل رویت نیاز ماست
هزاران جمعه می اید
دلم پیوسته اندوهست
از این هجران چه ها دیدیم
وصال تو نیاز ماست
غریب و خسته گشت این دل
ز سودای پریشانی
چراغ خانه ی دل باش 
نگاه تو نیاز ماست
به ذکری ، آه جان سوزی 
به تو پیوند خورَد جانم
طلوع فجر بیداری
ظهور تو نیاز ماست

 04 تیر 1394 854 2