در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده وحید خضاب)

دفتر شعر

از «صحت لاعلاج» خود دلگیرم

از معجزه لبریزم و ... ایمانم نیست
از سر تا پا ابرم و ... بارانم نیست

از «صحت لاعلاج» خود دلگیرم
ای درد بیا که جز تو درمانم نیست19 تیر 1394 588 0

از «صحت لاعلاج» خود دلگیرم...

از معجزه لبریزم و ... ایمانم نیست
از سر تا پا ابرم و ... بارانم نیست

از «صحت لاعلاج» خود دلگیرم
ای درد بیا که جز تو درمانم نیست
 19 تیر 1394 529 0