در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده حسین جمالی)

دفتر شعر

سلام بر ابراهیم

بخشید اگر به پاسداشت خون شما، مردم شمع روشن نمی کنند و نامه همدردی نمی دهند.. مانند اتفاق فرانسه عزیز!!
؛
عبای عالِم شیعه اگرچه شد خاکی
گواه پاکی او طائران افلاکی

غلام و جُون حسینی پرش شده زخمی
غیور و پرچم دین شیخ زکزاکی

۲۴آذر/۱۳۹۴


28 آذر 1394 427 0

ترانه مدیترانه

عمق لالایی موج

کودکی خفته به آب

 

که سراسر شده از محنت و عشق

 

تو به آرامش یک ناله پر آوازی

ز خروش دریا

 

که تمامیت یک اقیانوس

پر از امواج مسلسل در هم

 

به سلام تو به آب... پاسخ داد

 

چقدر می آید

پاکی تو به تمام دریا

 

که تو شستی با خود

گنه اهل همه دریا را...

 

بغض دریا شدی و موج شکست

ز غریبی تو دریا مد شد

 

نتوانست کشید بار امانت دریا

و ز شرمندگی روی تو شد آب، و آب

 

پاسخ داد

همه آنچه که در خود بوده...

پس داد... گوهر خفته به خود را

به زمان؛

 

عمق این واقعه در تاریخ است:

کودکی "تشنه آب"

کودکی سیر ز آب

 

تو به این کودکی ات... "دل ما را بردی"

علقمه

نهر فرات

 

سالیانی است که از معرکه دشمن دون

کودکی کشته شده "بر سر آب"

 

طفل شش ماهه لب تشنه به آب

داغ ما تازه شد از داغ رباب

 

که مگر یک کودک

چقدر می خورد از دریا، آب؟

 

تو به آرامش یک ناله پر آوازی

ز خروش دریا

 

که تمامیت یک اقیانوس

پر از امواج مسلسل در هم

 

به سلام تو به آب... پاسخ داد.

 

۱۵شهریور/۱۳۹۴

 

# به بهانه مرگ کودک 3ساله سوری، دریای مدیترانه#17 شهریور 1394 590 0