در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده فاطمه میر)

دفتر شعر

کت و شلوارهای دیپلماسی

کت و شلوارهای دیپلماسی

آب رفته اند

و این بوی نفت است

که خاور میانه را به آتش کشیده

حالا هی بنشینید

و محکوم کنید

روزی هزار بار

حمله ی گرگ های وحشی به گله ها را

حمله ی خاک های کویر به دریا را

حمله ی وحشیان سعودی به شیعیان را

آخرش چه؟

به مرزهای جغرافیایی اعتقاد ندارم

مرزهای مذهب

این روزها جهان را خط خطی کرده

وگرنه

تمام خون های ریخته شده

در سراسر دنیا

همرنگ نبودند!

من فکر می کنم تنها مرد این روزها

سلیمانی است

که ملک و سلطنت را محدود به کت و شلوار نکرده

و دیپلماسی را در لباس رزم پیروز می کند

فاطمه میر13 دی 1394 545 1