در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدعلی جعفری ندوشن)

دفتر شعر

کابینه ی اشرافی

#شعر_طنز
#تدبیر_امید

تقدیر نبود اگر که تدبیر نبود
ای کاش که دولتش چنین پیر نبود
کابینه ی اشرافی و بی دردی داشت
ای کاش برای لحظه ای سیر نبود
حرفای پر از مثبت هجده می زد
ای کاش زبانش دم شمشیر نبود
می بست به رگبار اهانت گاهی
این اسلحه در حالت تک تیر نبود
از بس که شنیدیم عملهای ندیده
صد روزه و یک ماهه به تصویر نبود
باز آمده است شعار صد روزه دهد
این وعده مگر کذب و زمین گیر نبود؟!
برجام که یک جام تهی بیش نبود
در حدّ گلابی و یک انجیر نبود
آن قدر که لبخند به دشمن می زد
بر خجلت مرد خانه پیگیر نبود
میگفت گذرنامه کنم با عزّت
دستبند به کودکی که تحقیر نبود!! 😏
بس چرک کف دست، نجومی بردند
یک ذره از آن، سهام کف گیر نبود؟!
بر منتقد حق طلبش شیر شود
بر روبه مکار ولی شیر نبود
دشمن پی القای تقلب می گشت
تا دید حسن؛ در پی تزویر نبود
شد خانه سالمند، این دولت او
این کشور من که شهر کشمیر نبود!!
می گویم و هر بار دگر هم گویم
ای کاش که دولتش چنین پیر نبود

#مجنون


07 اردیبهشت 1396 131 0

سیمرغ سرخ حادثه

تقدیم به جان فشانان آتشنشان

از جان گذشته ای که دهی جان به دیگران
پروانه وار سوخته ای دور دلبران
وقتی که می روی دگر امید می رود
جاری شود سرشک قناری در آن زمان
هرجا که آتش است تو هم آب می شوی
از آتش است، اسم مدالت به این نشان
هرجا که احتیاط به خوابی عمیق رفت
دودش رود به چشم تو هرلحظه بی امان
آتش نشان شدی که نشانی تو آتشی
شد جانشین،شراره به شیرین و شادمان
از خودگذشتگیِ تو آواره کرده است
"جانم فدای میهن" و هم هر شعارمان
سیمرغ سرخ حادثه جوی نیازها
پرواز کن که زنده کنی نام قهرمان

#مجنون


04 بهمن 1395 495 2

یلدای خسته!

دیگر صدای چلچله خاموش گشته است
یلدای خاطرات پر از مهر خسته است

دارد قصیده‌ی دل شب آب می رود
دروازه ی غزل شدنش نیز بسته است

این جسم حاضر و ولی آن روح غائب است
قلب مَجاز جای حقیقت نشسته است

یک لحظه گوش کن! تپش شب نمی زند!
این شاهنامه هم کلماتش شکسته است

انگار گَرد، گِرد گلیمش گرفته است
رنگ از رخ گلو و گلوبند رفته است

دیگر کسی به پای کسی غم نمیخورد
استیکری به جای تبسّم گرفته است

افسانه ی ترانه ی یلدا تمام شد
شاید که دوره ی برکاتش گذشته است

مجنون بس است حوصله ام رفت، از سر و ...
یلدای خاطرات پر از مهر خسته است


08 دی 1395 321 0