در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سیدمسعود طباطبائی)

دفتر شعر

دیددنی است

معشوق، روز فاصله بسیار دیدنی‌ست
خورشید اگرچه آن سوی دیوار دیدنی‌ست

دوری اگرچه نقطه‌ی آغاز دوستی‌ست
اما همیشه لحظه‌ی دیدار دیدنی‌ست

دل بسته‌ایم با نفس ِ آسمانی‌اَش
زلفی که شد به باد گرفتار دیدنی‌ست

عمری‌ست با قیام نمازش، قیامت است
حتماً سلام مرد جلودار دیدنی ست

حق است انتقام ولی برق تیغ آن
تنها به دست حضرت مختار دیدنی‌ست
::
یک عمر مادرم، پدرم را عتاب کرد:
در جمعه‌ی فرج فقط اخبار دیدنی‌ست

سیدمسعود طباطبائی


18 آذر 1395 247 1