در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده ابوالفضل یوسفی)

دفتر شعر

نگاه آخر

جانم رسیده جانا
برلب از این حکایت

کن باده را پر از می
تامن کنم نگاهت

جانان من تو بنگر
کزمهرتونکاهم

بنما نگاهم امشب
درتابِ یک نگاهم

این دل پرازصبوری
باشد ولی نجوید

غیرازسرشک دیده
غیراز غزل نگوید

درگوشه ای فتادم
ساقی دگرندارم

پایی برای رفتن
شوری به سر ندارم

جانا دگر ندارد
چشمم توان دیدن

ازبین این همه گل
تک تک زشاخه چیدن

در راه این گلستان
آخر رسیده برلب

جانم ولی بودعشق
چونان شراب پرتب

جانا توان من را
برد آن نگاه آخر

دل بر پیاله بندم
یابرشراب و ساغر

ابوالفضل یوسفی مقدّم


20 فروردین 1396 182 0

میم یعنی«منا»

میم یعنی کاظمین و نینوا
میم یعنی جمکران و سامرا

میم یعنی ساحل عشق و جنون
میم یعنی جسم و جان از هم جدا

میم یعنی مرگِ در حال دعا
گفتن لبیکِ ربُّ المنتهی

میم یعنی قصه ی پروانگی
میم یعنی پرکشیدن تا سما

میم یعنی پرزدن با قلب پاک
ذکر لب ها یکصدا یا للعطا

میم یعنی پاسخ حق این بود
عاشقان بیت من ، صد مرحبا

میم یعنی ذکر لب ها شد رضا
شد حسین و فاطمه ، شد مرتضی

میم یعنی شیعه و سنّی شهید
قبل رفتن ، کارشان حمد و ثنا

میم یعنی لاله ی گلگون کفن
شد تنش عریان به زیر دست و پا

میم یعنی خیل بی حدّ شهید
میم یعنی عید قربان شد عزا

میم یعنی ناله ی یا للعطش
میم یعنی کربلایی در منا

میم یعنی من هنوزم زنده ام
میم یعنی چکمه های شرطه ها

میم یعنی که منا شد قتلگاه
شد به دنیا محشر کبری به پا

میم یعنی خاطرات تلخ ما
میم یعنی خون و کشتار و کُما

میم یعنی گریه های بی صدا
از گلوی قلب زوّار منا

میم یعنی عاشقان مُحرم شدند
تا که گردند مَحرم ربُّ المُنا

میم یعنی سوره های بندگی
میم یعنی آیه ی راه هدی

میم یعنی محسن و یعنی حسن
میم یعنی حجّ و اخلاص و نسا

میم یعنی هجرتی تا کوی حق
اجر آن تنها بود کار خدا

میم یعنی رهبرم سید علی
قدرتش با دست حق بی انتها

میم یعنی مرگت ای آل سعود
چون دهد او یک نظر ما را ندا

گر شوید ای موذیان دشمن به ما
می دهیم جان شما را بر فنا

میم یعنی بمب و موشک در یمن
میم یعنی مرگ شعر لاله ها

میم یعنی بیرق دارالعزا
جای ریسه در حیاط خانه ها

میم یعنی کودکی با بغض و آه
پرسد از مادر که کو بابای ما؟

رفته او نزد خدا یا خانه اش؟
رفته او از نزد ما آخر چرا؟

میم یعنی گریه های یک رفیق
روز آخر در مدینه بی صدا

میم یعنی یاد حجّاج منا
با وجود بُهت و حسرت در دعا

میم یعنی مهدی آل عبا
اکفیانی یا کمیل مصطفی

میم یعنی سینه هامان گشته تنگ
جان زهرا یوسف زهرا،بیا

میم یعنی کاظمین و سامرا
میم یعنی جمکران و کربلا

میم یعنی خانه ی امن خدا!
میم یعنی مشعر و یعنی منا...18 فروردین 1396 196 0