در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده عباس جواهری رفیع)

دفتر شعر

تنهایی

شاید شبی قسمت کنم دارایی ام را
تنهایی ام ...تنهایی ام...تنهایی ام را

آیینه نقش و نگار دیگرانم
اما نمیبیند کسی زیبایی ام را

چون موج رفتی از کنارم ، نه ندیدی
اشک غروب غربت دریایی ام را

با رفتنت دنیای بی تصویرم انگار
میریخت از چشمان من بینایی ام را

هرگز نفهمیدی برایت شعر گفتم
چون مادری لالم که تو لالایی ام را....!!

عباس جواهری رفیع


21 مرداد 1396 196 0