در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امیرحسن بزرگی متین)

دفتر شعر

زیبایی

از عشق گفتی با من دنیا ندیده

با یک بیابان زاده لیلا ندیده!ای کاش آب تنگ از دریا نمی گفت

با ماهیان کوچک دریا ندیدههرکس نخواهد رنگ شادی را ببیند

فردا نمی بیند اگر حالا ندیده!تنها دلیل عزّت یوسف وفا بود

دنیا به چشم خویش کم زیبا ندیده!عقلی که از فردای با هم بیم می داد

هرگز به چشم خویش فردا را ندیدهرفتی و بعد از آن کسی هرگز کسی را

در غربت خود اینچنین تنها ندیده ...


18 مهر 1397 14 0

دروغین

این قصه رسیده است به مضمون دروغین

لیلای خیانتگر و مجنون دروغین!دیگر ز غم دوری یوسف خبری نیست

ماتم کده پر گشته ز محزون دروغینصد سال اگر آب بریزید ندارد

از خویش گلابی گل گلگون دروغینرمّال خبر از دل خوش داد، گمانم

خوانده است به تقدیر من افسون دروغینهر قدر به من عقل خوراندند نمردم

این عشق نمی مرد به معجون دروغین!من زنده ام ای دوست! فقط پیرهنم را

دنیای ستمگر، زده در خون دروغین


14 مهر 1397 10 0

قناعت

لبخند نیست، برق نگاهی حزین که هست!

دنیا اگرچه سرد، دلی آتشین که هست!هر پیله ای که بال پریدن نمی شود

پروانه هم اگر که نگشتی زمین که هست!در زندگی اگر چه خوشی هایمان کم است

در سینه من و تو دلی ذره بین که هستاز روی جهل مرتکب معصیت شدیم

مارا به لطف و رحمت و فضلش یقین که هست!گاهی به جای حسرت آن چیزها که نیست

لذت ببر ز بودن خود با همین که هست...


10 مهر 1397 20 0

مقتل

خورشید می سوزاند جسم چاکدارش را
می بست کم کم چشم های بردبارش را

دل خسته از غم ها ولی خوشنود از اینکه
امروز راضی می کند پروردگارش را

فهمیده بود انگار وقت رستگاری است
مثل پدر باید ببندد کوله بارش را

بشکست زیر بار غم ها استخوان هایش
نشکست اما با خدا قول و قرارش را

در گوشه گودال با حسرت دعا می کرد
آیینه ای هرگز نبیند سنگسارش را !

شاید برای گریه این یک جمله بس باشد
اسبی به پشت خود نیاورده سوارش را

حالا برای غنچه ای پژمرده می خوانند
غمگین ترین لالایی قبل از بهارش را ...


30 شهریور 1397 11 0

فایده

 اصلا بدون عشق، زمان را چه فایده ؟

جانان که نیست، بودنِ جان را چه فایده ؟چنگیز کل عاطفه اش را به باد داد

گیرم گرفت کل جهان را، چه فایده؟این جا فقط برای ریا سجده می کنند

بالا ببر صدای اذان را! چه فایده ؟وقتی قرار نیست دلت عاشقی کند

جز زنده ماندنت ضربان را چه فایده ؟من را که هم مسیر توام جا گذاشتی

حالا ببند هی چمدان را، چه فایده ؟


16 شهریور 1397 26 0

دو

چه فرعون ها چه قیصرها! نشانی مانده از هردو؟

که تنها کاخ های نیمه جانی مانده از هردوشراب و شوکران با هم چه فرقی می کند وقتی

فقط ته مانده های استکانی مانده از هر دونفهمیدیم فرق عشق مجنون با زلیخا را 

که در تاریخ تنها داستانی مانده از هردواگرچه مرغ های عاشقی بودیم، امروزه

فقط ویرانه های آشیانی مانده از هر دومن و تو یک زمان امکان ندارد مثل هم باشیم

مگر روزی که تنها استخوانی مانده از هردو ...


12 شهریور 1397 30 0

کوه

کسی که در کمال سادگی چون شاه می ماند

همیشه دست دل از وصف او کوتاه می ماندنمیدانم جهنم چیست اما خوب میدانم

کسی که دور می گردد از او گمراه می ماندوصیت کرد خورشیدی به یارانش که از فردا

اگر خورشید غایب گشت، اما ماه می ماند"خدایا ! من به غیر از تو در این دنیا که را دارم ؟"

همین یک جمله همواره به یاد چاه می ماندنمی دانم خلایق را، برای قلب من اما

فقط با عشق او این زندگی دلخواه می ماند ...


09 شهریور 1397 26 0

مسیر

همان طوری که بی خورشید شب فردا نخواهد شد

بدون عشق هرگز زندگی زیبا نخواهد شدیقینا عشق بسیار است اما در دل مجنون

کسی هر چند زیباتر، ولی لیلا نخواهد شد!شبیه نوح و ابراهیم، هرکس با خدا باشد

اگر تنهاترین تنها شود تنها نخواهد شدبرای زنده ماندن اشک می ریزم ولی آخر

یقین دارم که تنگ کوچکم دریا نخواهد شددعا کن شاید این تنها مسیر مطمئن باشد

خدا هرگز بدهکار زبان ما نخواهد شد ...


23 مرداد 1397 47 0

او

احساس ما غلط شده اما حرام نه!
شاید کمی عوض شده اما تمام نه!

هرجا دلی به خاطر عشقی شکسته است
آزار دیده است ولی التیام نه!

لیلا به انتهای جنون دل سپرده بود
اما به مال و ثروت ابن سلام نه!

هرجا که ترس بوده ولی دل نبوده است
تعظیم بوده است ولی احترام نه!

ای عشق ! من تو را ز دل و جان شناختم
یعنی شبیه اکثر مردم به نام نه!

یک لحظه هم به رحمت "او" شک نکرده ام
"او" امتحان گرفته ولی انتقام نه ...


18 مرداد 1397 68 0

حرف

نگاه کردی و گفتی که عشق ما حرف است!

هنوز در پس پایان ماجرا حرف است...بدون عشق تو انگار باورم شده بود

که عشق لیلی و مجنون قصه ها حرف استبه قلب های پر از عشق خرده می گیرند

همیشه پشت سر نعمت خدا حرف استقناری قفسم چون که مرد فهمیدم

فقط خداست که می ماند و صدا حرف استتو با خدای خودت باش تا گمان نکنند

شکاف خوردن یک‌ رود با عصا حرف است

 

بیا کنارم و با من سخن بگو، گاهی

دوای واقعی درد بی دوا حرف استچقدر قصه عشق من و تو غمگین بود

هنوز در پس پایان ماجرا حرف است ...


17 مرداد 1397 31 0

مرد

این داغ تنهایی است بر آیینه یا گرد است؟

قلبی که تنها می شود آبستن درد استوقتی که رفتی تازه فهمیدم که باران نه !

غمگین ترین آهنگ دنیا گریه مرد استتو نور خورشیدی و می دانم نمی مانی

تا انتها پای غم مردی که شبگرد استپاییز نام دیگر عشق است وقتی که

رنگ تمام روزهای عاشقی زرد استچایی که دم کردی حرام من نکن ای عشق!

من استکان قلبم از این زندگی سرد است ...

10 مرداد 1397 59 0

ما

اگر دلگرمی این زندگی لبخند ما باشد

کسی قادر نخواهد بود تا مانند ما باشدخدا گل را کنار خار زیبا کرد و این یعنی

تفاوت ها نباید مانع پیوند ما باشدبدون کشتی عشقت جهانم غرق خواهد شد

اگر حتی کسی چون نوح خویشاوند ما باشدخدا در کوچه های شهر حاضر نیست تا وقتی

که نام او فقط بازیچه سوگند ما باشدزلیخا هم خودش را باخت هم رویای یوسف را

خیانت می تواند بدترین ترفند ما باشداسیر عشق بودن کار آسانی است، می دانی؟

بیا کاری کنیم احساس ما پابند ما باشد ...


05 مرداد 1397 47 0

محشور

اگر مانند یعقوب از فراقش کور می گردی

بدان یک روز با دیدار او مسرور می گردی

 

در این دنیای پر نفرت پیمبر هم اگر باشی

میان مردم دنیا طلب منفور می گردیشبیه آبشار از اوج عزت پست خواهی شد

زمانی که به بالا بودنت مغرور می گردیمن از محشر نمی ترسم که هر که دوستش دارم

خدا گفته است آنجا با همان محشور می گردیاگر عاشق شدن مسری ترین حس جهان باشد

برای عاشقی روزی تو هم مجبور می گردی ...


29 تیر 1397 51 0

زن

اگر همیشه "شدن" عین "خواستن" باشد

تمام عشق تو باید نصیب من باشدپی هوای دل انگیزتر نخواهد رفت

کبوتری که دلش عاشق وطن باشد همیشه آتش قومی بهشت خواهد شد

 که در حکومت نمرود، بت شکن باشدکسی که عطر تو را یک بهار بوییده

حماقت است به دنبال یاسمن باشدبگو چگونه جهان نام مردها می شد

بدون اینکه غزل یا ترانه زن باشد؟مقدر است من و تو برای هم باشیم 

اگر همیشه "شدن" عین "خواستن" باشد ...


15 تیر 1397 52 0

تنها

یک لحظه بی خورشید فردا را تصور کن‌

حالا بدون عشق دنیا را تصور کنشیرینی دنیا همین بالا و پایین هاست

اصلا خودت بی موج دریا را تصور کنپرسیدی از من عاشقی یا دوستم داری؟

پیچیدگی این معما را تصور کنرمز دوام قصه های عشق رسوایی است!

بی قصه یوسف زلیخا را تصور کنپرسیده شد او کیست ؟ پاسخ داد "او تنهاست"

حالا خودت معنی "تنها" را تصور کن...


27 خرداد 1397 92 0

شوم

در جهانی که وفاداری دگر مرسوم نیست

هیچکس اندازه دلدادگان محکوم نیستمن یقین دارم که در دنیای عاشق ها کسی

هرچه دامن پاک باشد تا ابد معصوم نیستمثل نور آفتاب و قسمت تاریک ماه

هیچکس مثل من از دیدار او محروم نیستگیسوانش رنگ دنیای مرا تغییر داد

تازه میفهمم سیاهی ها همیشه شوم نیستخواستم یک روز نقاشی کنم او را ولی

هیچ رنگی لایق نقاشی این بوم نیستعقل راه عشق را هرچند منکر می شود

عشق با دیوانگی هرگز به یه کم مفهوم نیستگاه باید چشم ها را بست و تنها رفت، رفت

عشق یک دریا است! سوی دیگرش معلوم نیست ...


18 خرداد 1397 56 0

دوش

نمی دانم دم آخر چه می خواندند در گوشش

که لبخندی زد و تلخی دنیا شد فراموششبه جای نوش دارو من یقین دارم اثر می کرد

اگر سهراب جا می کرد رستم را در آغوششمن از روزی که گیسوی تو را دیدم پریشانم:

چگونه با خودش می برد یک شب را سر دوشش؟به جز مستی قدرت ها و ثروت ها و شهرت ها

هر آن مستی که بالا می رود پیمانه ای نوشش!اگر من معصیت کار و نظربازم ملالی نیست

خدا می داند و چشمان دل رحم خطاپوشش ...


21 اردیبهشت 1397 88 0

عمر

به رودخانه بزن تا انار عمر نرفته

کمی جوانه بزن تا بهار عمر نرفتهفقط به فکر هدف باش و در زمان مناسب

کمین بگیر و بزن تا شکار عمر نرفتهدرون چای دل خویش قند عشق بریز و

بنوش با دل و جان تا بخار عمر نرفتهاگرچه مگر به دنبال عمر می دود اما

برای مرگ، ‌دل بی قرار عمر نرفته!دروغ گفته هر آن کس که گفته عاشقم اما

به پای عشق سراغ قمار عمر نرفتهخوشا کسی که به مرگی شریف پر زده اما

به زیر منت اندوه بار عمر نرفتهصدای سوت قطار است! فرصتی که نمانده

بیا ببوس مرا تا قطار عمر نرفته...


08 اردیبهشت 1397 78 0

بهانه

باید برای با تو نشستن بهانه داشت

چیزی شبیه یک غزل عاشقانه داشت
طفل درونم عاشق سیبی شده است که

بر روی دست دورترین شاخه خانه داشت
میخواست اهل حق و حقیقت کند مرا

عقلی که زیر جلد حقیقت فسانه داشت
ای کاش بلبلی که صدایش شنیدنی است

جایی به غیر کنج قفس آشیانه داشتآرام و سر به زیر و نجیبانه زیستم

دنیا ولی به دست خودش تازیانه داشتمیخواستم کنار تو باشم‌ ولی دریغ

باید برای با تو نشستن بهانه داشت ...


06 اردیبهشت 1397 66 0

کبوتر

عقل ‌با دل شاید این یک بار هم آواز شد

شاید اصلا عشق جور دیگری آغاز شدپای دل وقتی وسط باشد مَثَل ها منتفی است

شاید اصلا یک کبوتر عاشق یک باز شدباز با باز ، کبوتر با کبوتر باطل است!

می شود آیا همیشه مانع پرواز شد ؟تجربه می گوید عشقی ماندنی تر گشته است

که بدون هیچ حرفی ، با نگاه ابراز شدزندگی موسیقی اوج و فرود گام هاست

خوش به حال آنکه با این زیر و بم همساز شد


18 فروردین 1397 88 0
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها