در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امیرحسن بزرگی متین)

دفتر شعر

مسیر

همان طوری که بی خورشید شب فردا نخواهد شد

بدون عشق هرگز زندگی زیبا نخواهد شدیقینا عشق بسیار است اما در دل مجنون

کسی هر چند زیباتر، ولی لیلا نخواهد شد!شبیه نوح و ابراهیم، هرکس با خدا باشد

اگر تنهاترین تنها شود تنها نخواهد شدبرای زنده ماندن اشک می ریزم ولی آخر

یقین دارم که تنگ کوچکم دریا نخواهد شددعا کن شاید این تنها مسیر مطمئن باشد

خدا هرگز بدهکار زبان ما نخواهد شد ...


23 مرداد 1397 7 0

او

احساس ما غلط شده اما حرام نه!
شاید کمی عوض شده اما تمام نه!

هرجا دلی به خاطر عشقی شکسته است
آزار دیده است ولی التیام نه!

لیلا به انتهای جنون دل سپرده بود
اما به مال و ثروت ابن سلام نه!

هرجا که ترس بوده ولی دل نبوده است
تعظیم بوده است ولی احترام نه!

ای عشق ! من تو را ز دل و جان شناختم
یعنی شبیه اکثر مردم به نام نه!

یک لحظه هم به رحمت "او" شک نکرده ام
"او" امتحان گرفته ولی انتقام نه ...


18 مرداد 1397 15 0

حرف

نگاه کردی و گفتی که عشق ما حرف است!

هنوز در پس پایان ماجرا حرف است...بدون عشق تو انگار باورم شده بود

که عشق لیلی و مجنون قصه ها حرف استبه قلب های پر از عشق خرده می گیرند

همیشه پشت سر نعمت خدا حرف استقناری قفسم چون که مرد فهمیدم

فقط خداست که می ماند و صدا حرف استتو با خدای خودت باش تا گمان نکنند

شکاف خوردن یک‌ رود با عصا حرف است

 

بیا کنارم و با من سخن بگو، گاهی

دوای واقعی درد بی دوا حرف استچقدر قصه عشق من و تو غمگین بود

هنوز در پس پایان ماجرا حرف است ...


17 مرداد 1397 14 0

مرد

این داغ تنهایی است بر آیینه یا گرد است؟

قلبی که تنها می شود آبستن درد استوقتی که رفتی تازه فهمیدم که باران نه !

غمگین ترین آهنگ دنیا گریه مرد استتو نور خورشیدی و می دانم نمی مانی

تا انتها پای غم مردی که شبگرد استپاییز نام دیگر عشق است وقتی که

رنگ تمام روزهای عاشقی زرد استچایی که دم کردی حرام من نکن ای عشق!

من استکان قلبم از این زندگی سرد است ...

10 مرداد 1397 24 0

ما

اگر دلگرمی این زندگی لبخند ما باشد

کسی قادر نخواهد بود تا مانند ما باشدخدا گل را کنار خار زیبا کرد و این یعنی

تفاوت ها نباید مانع پیوند ما باشدبدون کشتی عشقت جهانم غرق خواهد شد

اگر حتی کسی چون نوح خویشاوند ما باشدخدا در کوچه های شهر حاضر نیست تا وقتی

که نام او فقط بازیچه سوگند ما باشدزلیخا هم خودش را باخت هم رویای یوسف را

خیانت می تواند بدترین ترفند ما باشداسیر عشق بودن کار آسانی است، می دانی؟

بیا کاری کنیم احساس ها پابند ما باشد ...


05 مرداد 1397 24 0

محشور

اگر مانند یعقوب از فراقش کور می گردی

بدان یک روز با دیدار او مسرور می گردی

 

در این دنیای پر نفرت پیمبر هم اگر باشی

میان مردم دنیا طلب منفور می گردیشبیه آبشار از اوج عزت پست خواهی شد

زمانی که به بالا بودنت مغرور می گردیمن از محشر نمی ترسم که هر که دوستش دارم

خدا گفته است آنجا با همان محشور می گردیاگر عاشق شدن مسری ترین حس جهان باشد

برای عاشقی روزی تو هم مجبور می گردی ...


29 تیر 1397 26 0

زن

اگر همیشه "شدن" عین "خواستن" باشد

تمام عشق تو باید نصیب من باشدپی هوای دل انگیزتر نخواهد رفت

کبوتری که دلش عاشق وطن باشد همیشه آتش قومی بهشت خواهد شد

 که در حکومت نمرود، بت شکن باشدکسی که عطر تو را یک بهار بوییده

حماقت است به دنبال یاسمن باشدبگو چگونه جهان نام مردها می شد

بدون اینکه غزل یا ترانه زن باشد؟مقدر است من و تو برای هم باشیم 

اگر همیشه "شدن" عین "خواستن" باشد ...


15 تیر 1397 33 0

تنها

یک لحظه بی خورشید فردا را تصور کن‌

حالا بدون عشق دنیا را تصور کنشیرینی دنیا همین بالا و پایین هاست

اصلا خودت بی موج دریا را تصور کنپرسیدی از من عاشقی یا دوستم داری؟

پیچیدگی این معما را تصور کنرمز دوام قصه های عشق رسوایی است!

بی قصه یوسف زلیخا را تصور کنپرسیده شد او کیست ؟ پاسخ آمد "او تنهاست"

حالا خودت معنی "تنها" را تصور کن...


27 خرداد 1397 61 0

شوم

در جهانی که وفاداری دگر مرسوم نیست

هیچکس اندازه دلدادگان محکوم نیستمن یقین دارم که در دنیای عاشق ها کسی

هرچه دامن پاک باشد تا ابد معصوم نیستمثل نور آفتاب و قسمت تاریک ماه

هیچکس مثل من از دیدار او محروم نیستگیسوانش رنگ دنیای مرا تغییر داد

تازه میفهمم سیاهی ها همیشه شوم نیستخواستم یک روز نقاشی کنم او را ولی

هیچ رنگی لایق نقاشی این بوم نیستدل به لفاظی اعلامیه ها خوش کرده ایم

هر که با مردم ستمکاری کند مرحوم نیستعقل راه عشق را هرچند منکر می شود

عشق با دیوانگی هرگز به یه کم مفهوم نیستگاه باید چشم ها را بست و تنها رفت، رفت

عشق دریایی است که آن سوی آن معلوم نیست ...


18 خرداد 1397 39 0

دوش

نمی دانم دم آخر چه می خواندند در گوشش

که لبخندی زد و تلخی دنیا شد فراموششبه جای نوش دارو من یقین دارم اثر می کرد

اگر سهراب جا می کرد رستم را در آغوششمن از روزی که گیسوی تو را دیدم پریشانم:

چگونه با خودش می برد یک شب را سر دوشش؟به جز مستی قدرت ها و ثروت ها و شهرت ها

هر آن مستی که بالا می رود پیمانه ای نوشش!اگر من معصیت کار و نظربازم ملالی نیست

خدا می داند و چشمان دل رحم خطاپوشش ...


21 اردیبهشت 1397 71 0

بودن

هنوز با دل خود صادقیم، پس هستیم

من و تو سال ها است عاشقیم، پس هستیم


پی رها شدن از سرزمین تنهایی

به فکر ساختن قایقیم، پس هستیمکنار پنجره وقتی که دانه می ریزیم

به قدر وسع خویش رازقیم، پس هستیماگر بهای لیاقت جدایی از عشق است

هزار شکر که نالایقیم، پس هستیمغروب ها که برای من و تو غمگین نیست

من و تو شیفته مشرقیم، پس هستیم


18 اردیبهشت 1397 60 0

واقعیت

دل از خدا غافل نباید باشد اما هست

سردرگم باطل نباید باشد اما هستعشق صدف ها بود یا دیوانگی؟ هرچه!

ماهی لب ساحل نباید باشد امّا هستروزی که گفتی خسته ای از عشق فهمیدم

هیچ عاشقی عاقل نباید باشد اما هستچشمان حسرت بار آهو شیر را می کشت

مقتول، خود قاتل نباید باشد اما هستحتی قوانین طبیعت را عوض کردی

ماه جوان کامل نباید باشد اما هستگاهی برای اولین ابراز احساسات

ترسی درون دل نباید باشد اما هست...


14 اردیبهشت 1397 68 2

قطار

به رودخانه بزن تا انار عمر نرفته

کمی جوانه بزن تا بهار عمر نرفتهفقط به فکر هدف باش و در زمان مناسب

کمین بگیر و بزن تا شکار عمر نرفتهدرون چای دل خویش قند عشق بریز و

بنوش با دل و جان تا بخار عمر نرفتهاگرچه عمر همه رو به مرگ می دود اما

برای مرگ، ‌دل بی قرار عمر نرفته!دروغ گفته هر آن کس که گفته عاشقم اما

به پای عشق سراغ قمار عمر نرفتهخوشا کسی که به مرگی شریف پر زده اما

به زیر منت اندوه بار عمر نرفتهصدای سوت قطار است! فرصتی که نمانده

بیا ببوس مرا تا قطار عمر نرفته...


08 اردیبهشت 1397 62 0

بهانه

باید برای با تو نشستن بهانه داشت

یعنی همیشه یک غزل عاشقانه داشت
طفل درونم عاشق سیبی شده است که

بر روی دست دورترین شاخه خانه داشت
میخواست اهل حق و حقیقت کند مرا

عقلی که زیر جلد حقیقت فسانه داشت
ای کاش بلبلی که صدایش شنیدنی است

جایی به غیر کنج قفس آشیانه داشتآرام و سر به زیر و نجیبانه زیستم

دنیا ولی به دست خودش تازیانه داشتمیخواستم کنار تو باشم‌ ولی دریغ

باید برای با تو نشستن بهانه داشت ...


06 اردیبهشت 1397 48 0

پرواز

عقل ‌شاید با دل این یک بار هم آواز شد

شاید اصلا عشق جور دیگری آغاز شدپای دل وقتی وسط باشد مَثَل ها منتفی است

شاید اصلا یک کبوتر عاشق یک باز شدباز با باز ، کبوتر با کبوتر باطل است!

می شود آیا همیشه مانع پرواز شد ؟تجربه می گوید عشقی ماندنی تر گشته است

که بدون هیچ حرفی ، با نگاه ابراز شدزندگی موسیقی اوج و فرود گام هاست

خوش به حال آنکه با این زیر و بم همساز شد


18 فروردین 1397 75 0

ارزش

زندگی کاش به خوف و خطرش می ارزید
تو بگو! عشق به خون جگرش می ارزید؟

آسمان گفت که سی روز پرستاری ماه
به درخشیدن قرص قمرش می ارزید ؟

کاش از رستم پیروز کسی می پرسید
خاک یک شهر به خون پسرش می ارزید؟

سرو تبدیل به یک میز مدیریت شد
کاش میگفت ، به درد تبرش می ارزید ؟

از پر و بال پر از حسرت سی مرغ بپرس
قله قاف به رنج سفرش می ارزید ؟

نور خورشید و شب تار کنار آمده اند
به سپیدی هوای سحرش می ارزید ؟

یوسف این بار عزیز دل مصری ها شد
خودمانیم به چشم پدرش می ارزید ؟


14 فروردین 1397 89 0

نگاه

نگاه کن ! لب مرداب پُر ز مرغابی است

شب کویر اگر امن نیست مهتابی استمیان این همه آلودگی خدا را شکر!

هنوز چهره غمگین آسمان آبی استصفای باطن نان حلال رعیت ها

همیشه بیشتر از سفره های اربابی استدلت اگر که مردد شده است حق دارد

زمین همیشه پر از عاشقان قلّابی استدرون یک قفس از جنس آب می میرند

شکار عاقبت ماهیان مردابی استبه کعبه می رسم از این مسیر شک آلود ؟

چقدر راه شبیه مسیر اعرابی است!


09 فروردین 1397 115 0

عین شین قاف

ای جماعت بهشت کوثر نیست!

نعمتش میوه های نوبر نیستآیه "عین شین قاف" خدا

از "الف لام میم" کمتر نیستباد ایمان قاصدک را برد

هر پیام آوری پیمبر نیستاندکی چوب و نقش نجاری

نردبان ها همیشه منبر نیستبدنت هرچه بود ثابت کرد

پایتخت گلاب ، قمصر نیستمیوه وقتی نداشت تنها شد

هیچکس عاشق صنوبر نیستمرگ با خنده گفت در دنیا

هیچ رنجیدنی مکرر نیستپای عشقت بجنگ اگر مردی

هیچ عشقی خودش مقدر نیستعقل از کار عشق مایوس است

دل به اعجاز عشق کافر نیستیک قفس هرچه گرم هم باشد

جای آرامش کبوتر نیستتیشه ای در مسیر خود بردار

روی دیوارها اگر در نیستصخره یا کوه ؟ هرچه بادا باد!

دل فرهادها مکدر نیستنقش عشاق غیر منظره ی

دشت آلاله های پرپر نیستمضطرب بودم و اذان گفتند

از خدا هیچ چیز اکبر نیست...


04 فروردین 1397 113 2

مدارا

زشت یا زیبا ؟ همه گفتند زیبا بهتر است

هیچ کس اما نمی گوید مدارا بهتر استفکر دریا را نباید کرد وقتی راه نیست

تُنگ ماهی هرچه باشد از مشما بهتر استمثل شیر عاشقی از خویش می پرسم مدام

صید کردن یا تماشایش ؟ تماشا بهتر استعشق من ! امروز میخندی ولی فردا چطور ؟

نقد امروز از نسیّه های فردا بهتر استمرگ نام دیگرش وقتی ملاقات خداست

قطعا از شیرینی و تلخی دنیا بهتر استراز دل را شمع باور داشت یا پروانه ها ؟

تا ابد مخفی بماند این معما بهتر است


25 اسفند 1396 100 2

مجنون

بی منّت و مضایقه مانند آفتاب
بر هر کسی که از نظرت بگذرد بتاب

گاهی بدون بال پریدن میسّر است
با عشق سوی روشنی آسمان شتاب

از بید تا جزیره جنون رخنه کرده است
بی تو زمین پر است ز مجنون دل خراب

در پیچ و تاب جوشش این خمره مرد باش
دنیا تلاطمی است ز انگور تا شراب

بی عشق سعی چیست ؟ صفا و حرم کجاست ؟
بی فایده دویده ای از سنگ تا سراب

با نفخ صور یک شبه بیدار می شود
قومی که خویش را زده از ابتدا به خواب


12 اسفند 1396 61 0
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها