در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد مسگرپور)

دفتر شعر

بی خوابی

رخ مهتاب و موهای شب تو
سحابی و ستاره، مضرب تو
 
چقدر این روز ها با هم رفیقیم
من و بی خوابی و خط لب تو


29 خرداد 1397 101 0

بی خوابی

رخ مهتاب و موهای شب تو
سحابی و ستاره، مضرب تو
 
چقدر این روز ها با هم رفیقیم
من و بی خوابی و خط لب تو
 


27 خرداد 1397 103 0

لبخند

بر گردش این زمانه لبخند بزن
بی علت و بی بهانه لبخند بزن
 
وقتی که هنوز خنده مجانی هست
عاشق شو و عاشقانه لبخند بزن

 محمدمسگرپور


27 خرداد 1397 116 0

نوروز مبارک

مژده بدهید، یار خواهد آمد
از جاده ی انتظار خواهد آمد
سرسبزتر از بهار هم فصلی هست
سرسبزتر از بهار خواهد آمد

محمد مسگرپور


04 فروردین 1397 97 0