در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده هادی قربانی)

دفتر شعر

رباعی

وقتی که عرق کرد تنت می فهمی
شد خیسِ عرق پیرهنت می فهمی

این را که تو با سواره فرقی داری
هنگام پیاده رفتنت می فهمی


01 مهر 1397 92 1