در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده حسن معارف وند)

دفتر شعر

می‌نویسم شعر خود را بی مخاطب داشتن

می‌نویسم شعر خود را بی مخاطب داشتن
بی مخاطب داشتن یا ذره‌ای تب داشتن

تا زمانی که مجال بوسه یا لبخند نیست
سلب آسایش کند از ما همین لب داشتن

هرکسی زخم زبانی زد، خدا آهسته گفت:
خوب می‌آمد به آدم نیش عقرب داشتن!

با غمِ انباشته در سینه اصلا ساده نیست
صورتِ شاداب یا مویِ مرتب داشتن

من یِکَم، مقسوم و مقسومٌ علیهِ خویشتن
با خودم، تنها رسیدم من به مضرب داشتن

من نمیدانم نمیدانم، تو آگاهم مکن
عالَمی دارد همین جهل مرکّب داشتن

هیچکس طاقت نیاورده‌ست تلخی مرا
می‌نویسم شعر خود را بی مخاطب داشتن

حسن معارف وند
یکشنبه۲۸مهر۱۳۹۸
ساعت۰۵:۰۷
 


28 مهر 1398 133 0