در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده احسان شاه سنائی)

دفتر شعر

انتخابات

انتخابات چه شوری به دلم وا کرده است
کز اذان های سحر هلهله ها وا کرده است

رای ما مجمع نیروی خمینی ها است
اعتبارش ز شهیدان و حسینی ها است

راهمان است به دور از همه اشرار، ولی
بعد از این ما همه هستیم، ندیمان علی


01 اسفند 1398 6 0

یاد مولا

خوشا آن دل که دارد یاد مولا    
همین باشد برایش کافی اما                              
                                                             
ز دستم گر بیاید می دهم دل
فدایش می کنم جان با جهان را


25 بهمن 1398 10 0

نسخه دوم - فرزندان حضرت روح الله

نسخه دوم - فرزندان حضرت روح الله :
به دلیل تغییراتی همچون تغییر قافیه و برخی کلمات، نسخه دوم شعر منتشر می گردد .

<<نحن ابنا الخمینی>> را ندایی می کنیم
هم صدا با یکدگر دل را فدایی می کنیم

حاج قاسم ها برای این وطن جان داده اند
جان شان را بر نثار ما جوانان داده اند

ای خدایا آن شهیدان را فدایت داده ایم
همتان و باکری ها را برایت داده ایم

روشنایی را، حکیما، در بیانت جسته ایم
با ولایت تا شهادت عهد پیمان بسته ایم

کاظمی ها با شهادت در مسیرت مانده اند
باقری ها در تهاجم دشمنان را رانده اند

آن شهیدان با توکل عاشقی را برده اند
کاس شیرین شهادت را همانان خورده اند

آن مدرس ها به ما درس بصیرت داده اند
درس آقا زادگی را تا قیامت داده اند

احسان شاه سنائی


23 بهمن 1398 17 0

فرزندان حضرت روح الله

<<نحن ابنا الخمینی>> را ندایی می کنیم
هم صدا با یکدگر دل را فدایی می کنیم

حاج قاسم ها برای این وطن جان داده اند
جان شان را بر نثار ما جوانان داده اند

ای خدایا آن شهیدان را نثارت داده ایم
همتان و باکری ها را فدایت داده ایم

روشنایی را، عزیزا، در بیانت جسته ایم
با ولایت تا شهادت عهد پیمان بسته ایم

کاظمی ها با شهادت در مسیرت مانده اند
درس زیبای ولایت را همانان داده اند

آن شهیدان کام عشق عاشقی را برده اند
درس عشق عاشقی را تا قیامت داده اند

شاعر : احسان شاه سنائی


21 بهمن 1398 25 0