در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده هدیه بابایی)

دفتر شعر

بداهه


یک روز مینشینم و جان میدهم ز شوق
ما را خدا برای همین خلق کرده است18 آذر 1391 482 2