در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده لطیف درویشی)

دفتر شعر

اشعار حماسه سیاسی

بیا ای هموطن هشیار باشیم
ز خصم و اجنبی بیزار باشیم 
به امر رهبری گردن گذاریم
حماسی  متحد بیدار باشیم
*****
ای دوست حماسه امر رهبر باشد
هنگام تلاش و جهد دیگر باشد
هم شور سیاسیست نیاز امسال
هم رونق اقتصاد برتر باشد
**** 
زمان اتحادست ای دلیران
و گاه انسجام ای شرزه شیران
بیا بنویس رای عالمانه
که سازی با شکوه این ملک ایران
*****
الا ای هموطن شوری به پا کن
ز خط خائنان خود را جدا کن
بیا در سرنوشت خویش می کوش
به ضرب انگشت تکلیفت ادا کن
****
در سال حماسه ی سیاسی برخیز
چون شیر علیه دشمن حق بستیز
با رای خودت تیر به قلبش بنشان
بشکن صف دشمنان پست خون ریز


24 خرداد 1392 536 3

بشکن صف دشمنان

در سال حماسه ی سیاسی برخیز
چون شیر علیه دشمن حق بستیز
با رای خودت تیر به قلبش بنشان
بشکن صف دشمنان پست خون ریز


24 خرداد 1392 548 1

سلام بر حماس

سلام ما به حماس

تقدیم به دلاوران فلسطین حماسه آفرینان حماس

.....
سلام ما به حماس و درود ما به حماس
به عزم و همت والایشان درود و سپاس

که مایه ی شرف و عزت فلسطین اند
و حافظان وطن ، پیروان آیین اند

امید خلق فلسطین به همت آنهاست
و چشم مردم غزه به نصرت آنهاست

ز استقامت شان کاخ دشمنان لرزید
نبرد و مردی شان مرگ بر عدو بارید

غریو موشک والفجر در فضا پیچید
بساط قدرت پوشالی عدو برچید

نظام دولت صهیونیان ز هم بگسست
به هشت روزه سر دشمنانشان خم گشت

شکست گنبد آهن که بود همچو حباب
بریخت آبروی رفته شان که بود سراب

دوباره نصرت حق یاور فلسطین شد
و آیه های ظفر باور فلسطین شد

که نیست چاره ز دشمن مگر به جانبازی
جهاد و صبر و شجاعت سپس سرفرازی

سرود فتح و ظفر با جهاد خوانده شود
و غاصبین ز وطن با جهاد رانده شود

بخوان اذان حماسه که صبح نزدیک است
و روز بهر عدو همچو شام تاریک است


21 آذر 1391 576 4