در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده فاطمه یاسمن)

دفتر شعر

معادل

سخت نیست
ساختنِ معادلی برای کلمات
اما برای تو...


31 فروردین 1393 336 3

بی تو

چند اتفاق ساده مانده

تا بهار هم بی تو باورکردنی شود*...

 

 

...

*تقدیم به دایی مهربانم که بعد از گذرانِ ماه ها درد و رنج دیشب پرکشید.

 16 بهمن 1392 504 4

سالروز

 

می شود به تنهایی جشن گرفت اما با تنهایی...

سالهاست سالروز تنهایی ام را با تنهایی جشن گرفته ام.05 دی 1392 513 2

تار و پود

بدون
تار
و
پود
آرزوهایم
گره نمی خورد.

بدون ِ تار
بدونِ پود

آرزوهایم
مُشتی
نخ های
رنگ به رنگ اند.


15 بهمن 1391 1354 5