در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امیرحسام یوسفی)

دفتر شعر

شام

 

هوا تاریک و دنبال شکارند
تمام حق ال الله، خوردند
ز بس خوش اشتها بودند آنها
برای شام یک خورشید بردند17 آذر 1392 537 9