در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد نجاری)

دفتر شعر

خودمونی برای حضرت رضا ع...

با دلی خسته پر از آه اومدم                              
به زیارت تو  ای شاه  اومدم

گرچه خیلی خسته جونم آقا جون                     
خوشحالم آخرش از راه اومدم

یه دل شکسته  و صدتا  امید                              
اومدم  اگر چه  گمراه  اومدم

نمیدونم چطوری رام دادی که                             
به زیر نور  تو  ای  ماه  اومدم

با طناب  مهر و الفت  شما                                    
تا بالا  از قعر این چاه اومدم
15 تیر ماه 1391 - مشهد الرضا (ع)17 اسفند 1391 662 1

هدیه به گل سرسبد عالم هستی امام زمان (عج)

درپی دیدار رویت صبح وشب نالیده ام
در خیالات خیالم روی ماهت دیده ام

خال روی هر بتی بر چشم معشوقش خوش است
مست رویت گشته ام حتی اگر نادیده ام

در زمین و درسما دنبالت افتادم ز پا
در ره دیدار تو هستی خود بخشیده ام

دربه در دنبال تو میخانه ها را گشته ام
آری از شوق می ات هر باده ای نوشیده ام

بیرقت در کعبه و در مسجد و بتخانه ها
در تمام آسمانها و زمین بوسیده ام

دلبرا رحمی کن و در خواب بر من پا گذار
خود بدانی در فراق تو چه غمها دیده ام

ذکر هر روزم بود یابن الحسن روحی فداک
گر بیایی و نباشم از خودم رنجیده ام


10 اسفند 1391 689 5