در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سارا اسدی)

دفتر شعر

باران

هوای دل انگیزی است اینجا

آسمانی پر ابر 

هر کجا کم کمکی آب نشسته به زمین

وزش سرد نسیم

فرو ریختن لطف خدا

کم کمک باران است23 فروردین 1392 1409 7