در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده آزاده احمدیان)

دفتر شعر

تلخ...

زیادی تلخم

برای شیرین قصه ی تو بودن...24 خرداد 1392 611 12

...

چسبیده بود به قاصدک

بوی تو را گرفته

چادرم...24 خرداد 1392 609 3