در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده آزاده احمدیان)

دفتر شعر

تلخ...

زیادی تلخم

برای شیرین قصه ی تو بودن...



24 خرداد 1392 603 12

...

چسبیده بود به قاصدک

بوی تو را گرفته

چادرم...



24 خرداد 1392 595 3