در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده ساناز دینی)

دفتر شعر

بوسه ی نور

ناگهان بادی وزید

برگ هایش لرزید

نور اما بوسه ای چید...

----------


پرده را بگشا

گلدان دل من

تشنه ی نور است

بیا 

+برای خالی نبودن عریضه،گفتم چیزی بگذارم.
05 دی 1392 812 3