در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده عباس نقدیپور)

دفتر شعر

شعر می چسبد! (طنز)

بعد ناهار، شعر می چسبد
بغل یار، شعر می چسبد

در کلاسی که دیر می گذرد
یا سرِ کار، شعر می چسبد

چسب رازی فقط نمی چسبد
چای، سیگار، شعر می چسبد

پشت نیسان آبی َم بنویس
با تو سالار، شعر می چسبد

سیّدی بنده منتظر هستم
ساعت چار، شعر می چسبد 
09 تیر 1392 828 6