در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سید حمزه نورالهی )

دفتر شعر

کوچه

من امشب تک غریب کوچه هایم
به اسم و واژه ها نا آشنایم

توانی در وجود من نمانده
سزاوار رسیدن نیست پایم ؟

به یک کوچه رسیدم کوچه بن بست
چرا در شب چرا امشب ...کجایم ؟

نه اسمی نه نشانی رد پایی
خداوندا سزاوار جفایم ؟

هزاران شب گذشت و باز هم من
غریب آشنای کوچه هایم


17 تیر 1392 479 0