در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدحسین خورشیدی)

دفتر شعر

به مناسبت عید سعید فطر

فطر من

محو طاووس جنانم نه زمانی نه مکانی نشناسم

اوست فطر رمضانم نه صلاتی نه زکاتی نشناسم

دل من در هوس رؤیت آن ماه وش شمس جمال است

وصل مهدی است گمانم نه ثوابی نه عقابی نشناسم


31 مرداد 1392 410 0