در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده رضا آقازیارتی فراهانی)

دفتر شعر

فرشته ی روی زمین

دانی که در زمین، آیاتی از خداست

در این زمین پاک، یک نام آشناست

در عرش کبریا، مانند یک ملک

او مادر من است، با مهر و بی ریاست06 مرداد 1392 963 0