در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

مطالب موجود برای 'اشعار مهدوي'

دفتر شعر

غروب جمعه

سروده ام غزلی را برای این هجران 

برای این همه دوری ٬ برای این فقدان

 

ندیده نور شمارا که سخت پژمرده 

گلی که تازه شکفته میان این گلدان

 

تمام اهل زمین از فراقتان دل خون 

همیشه دیده ی یاران چو ابرها گریان

 

بس است ٬ بس که نوشتم ز دوریت دیگر

بیا به خاطر یعقوب های این کنعان 

 

خدا کند که ظهورت همین زمان باشد

غروب جمعه ی این هفته های بی وجدان

 

#رسول_ضمیران

26 اردیبهشت 1395 472 1