در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

مطالب موجود برای 'حزب الله'

دفتر شعر

حَول فلسطین المظلومه

حَول فلسطین المظلومه

جاء المَطَر / و جاء المَطَر / و جاء المَطَر / اقتَحَفَ البُیوت / و البُیوتُ بیوتُنا / و صارَت بیوتنا زورقاتکم / و کانَ الزّیتونُ یَری و یَبکی . یبکی و یری/ و کُنتُم علَی الزَّورَقاتِ تَضحَکون/ یا ابناءَ اخوه یوسف و اخیه! / و کانَت فی ایدیکُم اسلحتُکُم / و کُنتُم بِالفخرِ تَقولون: / " اِستَسلِموا ایُّهَا المُجاهدون الإرهابیّون!" / و لکِنّا / و لکِنّا نحنُ الآنَ قد وَصَلنا الی هُنا / و نَضحَکُ و نَقول: / "یا ابناءَ اخوه یوسف و اخیه!" / اُنظُروا / قِفوا عِندَنا و تَعَرَّفوا علَینا / اُنظُرونا / نحنُ انفُسُنَا الَّذینَ قد فَتَحنا . //


11 خرداد 1398 49 0