در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

مطالب موجود برای 'شعر مدح اميرالمومنين'

دفتر شعر

با شما مى شکفد غنچه اگر مى شکفد

السلام عليک يا اميرالمومنين

 

هرکجا مجلس مدح تو به پا مى گردد

اشک شوق از قفس ديده رها مى گردد

 

با شما مى شکفد غنچه اگر مى شکفد

يا که برگى اگر از شاخه جدا مى گردد

 

روى خورشيد اگر از تو درخشان نشده ست

پس زمين دور سر شمس چرا مى گردد؟

 

"بأبى أنت و أمّى" كه سعادتمند است

هركه در مسلك عشق تو فدا مى گردد

 

کعبه از عشق تو بى پرده گريبان چاک است

بى سبب نيست اگر قبله ى ما مى گردد

 

دور باطل زده، سرگرم تسلسل شده است

آنکه بى مهر تو دنبال خدا مى گردد

 

درد ما درد خمارى ست، که با يک بوسه

روى انگور ضريح تو دوا مى گردد

::

عاقبت مى رسد آن مرد و چون ايوان نجف

گنبد همسرتان نيز طلا مى گردد

 

 

پى نوشت: دانلود فايل صوتى غزل ديگرى از بنده، در مدح اميرالمومنين عليه السلام

               با صداى مداح اهل بيت حاج مهدى سلحشور:

              http://tinylink.net/7fys819 مهر 1393 547 6