دفتر شعر

زیبایی منحصر به جمعی داری

از چهره افروخته شمعی داری
پیداست بنای قلع و قمعی داری
با هر کس و ناکسی نشستی جز من
زیبایی منحصر به جمعی داری


20 تیر 1391 5459 2

هر روز غریب ناشناسی در من...

آن عشق که یافت انعکاسی در من
توام شده است با هراسی در من
با چتر به سمت خانه برمی گردد
هر روز غریب ناشناسی در من


20 تیر 1391 2602 0