رنگ پس زمینه:
 
الگوی پس زمینه:
تنظیم مجدد
حق با تو بود
مریم رزاقی
ناشر: فصل پنجم
سال انتشار 1389
تعداد صفحات 80
نوبت چاپ اول
قیمت 2000
میوه ممنوع
بهروز احمدی آورزمان
ناشر: فصل پنجم
سال انتشار 1388
تعداد صفحات 80
نوبت چاپ اول
قیمت 2000
روایت سه تم
امید صباغ نو
ناشر: فصل پنجم
سال انتشار 1391
تعداد صفحات 80
نوبت چاپ اول
قیمت 3000

از داشته ها تو را دارم

و از نداشته ها تو را...

نسخه پی دی اف ویژه نامه اختتامیه کنگره مجازی شعر نسخه فایل اجرایی ویژه نامه اختتامیه کنگره مجازی شعر
ورود
بزودی ان شاءالله...
تفال به دفتر مجازی شعر
تفال به دفتر مجازی شعر
سال ها چون موج دریا در تلاطم زیستم
با «به دریا بنگرم دریا ته وینُم» زیستم

روزها در قحط سال خاطرات سبز دشت
مثل بابا، با دوبیتی با ترنّم زیستم

چار فصل دفتر دل قصه ی پاییز بود
روزها در انتظار فصل پنجم زیستم

چشم من، دریاییِ صد نوح، طوفان بود و من
مثل اشکی در میان چشم مردم زیستم

عاقبت مردم نفهمیدند مفهوم مرا
بینشان هرچند عمری با تفاهم زیستم

آنچه آمد بر سرم از یک تبسم بود و باز
سال ها در آرزوی یک تبسم زیستم

بزودی ان شاءالله...