دفتر مجازی شعر

 

قبل از هیجان گل شدن، افتاده

شاعر: رقیه ندیری

05 آذر 1398 | 291 | 0
در حاشیه ی زرد چمن افتاده
قبل از هیجان گل شدن، افتاده

این غنچه ی سرخ، گرمی عشقی بود،
یا بوسه ی سردِ از دهن افتاده؟َ

رقیه ندیرینظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.