دلبسته ی کار خوب، در جای مدرن

شاعر: رقیه ندیری

05 آذر 1398 | 148 | 0
آن دخترکان به عشق دنیای مدرن
دلبسته ی کار خوب، در جای مدرن

از خانه به جای ظرف شستن رفتند
در شرکت ها به کلفَتی های مدرن

رقیه ندیرینظرات

نام

ایمیل

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.