زمان چون ساعتی در دست تو تنظیم خواهد شد

شاعر: جعفر عباسی

20 فروردین 1399 | 1119 | 2
جهانِ درد دیده، عمر بسیاری نخواهد داشت 
جهان غیر از پر و بالت پرستاری نخواهد داشت

شنیدم بعد تو بوی سلامت می دهد دنیا 
جهان هم پیش تو احساس بیماری نخواهد داشت 

شنیدم شنبه ها تلخی نخواهد کرد بعد از تو
 و این تقویم دیگر روز تکراری نخواهد داشت

زمان چون ساعتی در دست تو تنظیم خواهد شد
زمین خوار و زمین خواری، هواداری نخواهد داشت 

دل دلال ها می لرزد آن روز از نگاه تو 
دلار لعنتی ها هم خریداری نخواهد داشت 

تو روشن می کنی وقتی حساب بی حسابی را
ترازوی تورم هیچ بازاری نخواهد داشت

 در این بی دولتی ها در هوای دولتی هستم
که می دانم مدیران ریاکاری نخواهد داشت 

برای کلبه های دربه در آغوش خواهی شد
ولی با کاخ ها، چشم تو دیداری نخواهد داشت 

جهان در بستر آلوده ای از خاک و خون خفته است
که دور از پلک تو، میلی به بیداری نخواهد داشت...

جعفر عباسی

  • متولد:
  • محل تولد:
امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 4.5 با 6 رای


نظرات

محمدرضا انصاری
21 اردیبهشت 1399 01:13 ب.ظ
ب می عمارت دل کن که این جهان خراب

درپی آنست که از خاک ما بسازد خشت
خواجه شمس الدین محّمدشیرازی"حافظ"

محمدرضا انصاری
21 اردیبهشت 1399 01:11 ب.ظ
ب می عمارت دل کن که این جهان خراب

درپی آنست که از خاک ما بسازد خشت

خواجه شمس الدین محّمدشیرازی"حافظ"