امسال دوریم از تو... لابد حکمتی دارد

شاعر: محمدمهدی سیار

18 مهر 1399 | 542 | 1

امسال دوریم از تو... لابد حکمتی دارد
باشد، ولی عاشق دل کم‌طاقتی دارد

مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری
این قسمت ما بود... هر کس قسمتی دارد

جز آه چیزی در بساطم نیست، اما آه...
گویند آهِ دلشکسته قیمتی دارد

نذر زیارت داشتم از جانب «سردار»
اینک ولی او با ضریحت خلوتی دارد

این اربعین دنیا زیارتگاه یار ماست
هر گوشه‌ای یک دلشکسته حاجتی دارد
 

محمدمهدی سیارنظرات

فاطمه
18 مهر 1399 08:56 ب.ظ
خیلی زیبا خیلی به دل نشست واشک ریختیم.