مرگ بر آمریکا

شاعر: محمدمهدی سیار

13 آبان 1397 | 7799 | 3

مرگ بر
            تازیانه ها
           تازیانه های بی امان
              به گرده های بی گناه بردگان

مرگ بر
       مرگ ناگهانی
                صد هزار زندگی
-                           در یكی دو ثانیه-
                                   
با سقوط علم از آسمان!

مرگ بر
        كشتن جوانه ها


مرگ بر
      انتشار سم
             در زلال رودخانه ها

مرگ بر فصاحت دروغ
مرگ بر
            بوق های بووووق

مرگ بر
          سیم های خاردار و كشتزارهای مین


مرگ بر
                  گورهای دسته جمعی و
                              بندهای انفرادی زمین

مرگ بر بریدن نفس
مرگ بر قفس
مرگ بر شکوه خار و خس
مرگ بر هوس
مرگ بر حقوق بی بشر
مرگ بر تبر
مرگ بر شراره های شر
مرگ بر سفارت شنود
مرگ بر
       کودتای دود


زنده باد زندگيِ او
زنده باد زندگيِ من... تو... ما

یك كلام:
مرگ بر
            آم...ری...كا

مرگ بر ابولهب
مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد


مرگ بر
              زاده ی زیاد
            بگو بلند: بیش باد  !

مرگ بر
     قطعنامه های بستن فرات
                                قحط آب

  مرگ بر
                  تیر مانده بر گلوی كودك رباب

مرگ بر
     قتل خنده های روشن علیرضا

مرگ بر گلوله ای که خط کشید
             روی خاطرات آرمیتا

یك كلام:
       
مرگ بر
               آمریكا

محمدمهدی سیار

امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 4.25 با 59 رای


نظرات

سهراب صفایی
13 آبان 1397 09:58 ق.ظ
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
این ترانه رو با صدای حامد زمانی شنیدم خیلی تاثیرگذاره

معصومه کاشانی
24 شهریور 1394 03:13 ب.ظ
سلام ببخشیدسرودن ترانه باشعرهای معمولی فرقی داره؟

سیده فاطمه شیخ الاسلام
14 آبان 1392 03:19 ب.ظ
سلام
چه قدر خوب که شعرتون خونده شد. خیلی خوب.

سپاس