آه ای نهال! با تو چه کردند ارّه ها؟

شاعر: پانته آ صفایی بروجنی

13 شهریور 1393 | 1823 | 2

 

با غرّشی به کار می افتند پرّه ها
آن وقت از تمام تنت خاک ارّه ها...
 
حتی درخت های کهنسال دور دست
هی آه می کشند در اعماق درّه ها
 
آه ای نهالِ کوچک تنها! چه کرده است
با ساقه های تردِ تو دندانِ ارّه ها؟
 
با تو چه کرده اند تبردارهای پیر؟
با تو چه کرده اند؟ که عمری ست برّه ها
 
اندام های سبز تو را می جوند...آه!
آه ای نهال! با تو چه کردند ارّه ها؟

پانته آ صفایی بروجنی

  • متولد:
  • محل تولد: بروجن
  • مهندسی مکانیک و دانشجوی كارشناسی ارشد ادبیات
  • خوش به حال آهوها


نظرات

مرتضی یزدان پناه
13 شهریور 1393 11:57 ب.ظ
به به

حسن بیاتانی
13 شهریور 1393 12:26 ب.ظ
چقدر ارّه....