دفتر مجازی شعر

(آرشیو نویسنده مریم اسلامی)

دفتر شعر

انقلاب برف

 

دوستان واقعی کم اند

خوش به حال دانه های برف

در فراز

        در فرود

        با هم اند11 آبان 1392 1757 0