(آرشیو نویسنده مریم اسلامی)

دفتر شعر

انقلاب برف

 

دوستان واقعی کم اند

خوش به حال دانه های برف

در فراز

        در فرود

        با هم اند11 آبان 1392 1913 0