(آرشیو نویسنده جواد شیخ الاسلامی)

دفتر شعر

به «دوستت دارم» یک بیان تازه بده

 

زمین تازه بده، آسمان تازه بده
مرا ببر به جهانت، جهان تازه بده

به هرچه دوروبر ماست، هرچه که هرجاست
به یک تبسم کوتاه، جان تازه بده

مرا بدون تو دیوانه نیز می خوانند
کنون تویی و نگاهت، نشان تازه بده

حیا به خرج بده، با نگاه صحبت کن
به «دوستت دارم» یک بیان تازه بده

بس است لیلی و مجنون و هرچه هست، امشب
به شاعران جهان داستان تازه بده26 بهمن 1394 1683 0