(آرشیو پدیدآورنده مریم روستا)

دفتر شعر

یا صاحب الزمان

خوش به حال زمان
که صاحبش
تویی...


14 تیر 1391 4109 1