(آرشیو نویسنده فخرالسادات موسوی)

دفتر شعر

عبور تو را جاده فرياد خواهد کشيد


عبور تو را جاده فرياد خواهد کشيد
و درد تو را شانه ي باد خواهد کشيد

و شأن نزول سرت را به سرنيزه ها
مُقطّع ترين سوره فرياد خواهد کشيد

به «کاف» و به «هاء» و به «ياء» و به «عين» و به «صاد»!
که پاي ستم را «في الأصفاد» خواهد کشيد

و «أحلي من العشق...» را بر تن بيستون
به شيرين ترين شيوه فرياد خواهد کشيد

تمام هجاهاي بر نيزه جا مانده را
به متن غزل هاي آزاد خواهد کشيد

"کبود ارغوان"، لاله ي پرپر کهف خوان!
لبان تو را خيزران داد خواهد کشيد

و درد تو را ناله هاي غزل خيز با...
نه تا بود و تا هست...، تا باد... خواهد کشيد!

 

 01 مرداد 1393 461 0