(آرشیو پدیدآورنده شعر و کودکی)

دفتر شعر

گاهی...

 

گاهی خسته ام و گاهی آرامش دارم

زندگی همین است.

 

شبیر انصاریان/9 ساله

 

 25 شهریور 1394 823 0

گاهی...

 

گاهی من آب می خورم

گاهی با دوستانم بازی می کنم

گاهی بهار می آید ما را خوشحال می کند...

 25 شهریور 1394 639 0

باران آمد...

 

اژدها آمد

خانه ها آتش گرفتند

باران آمد

اژدها رفت

 

یاسین فرهادی/ 9 ساله

 

 25 شهریور 1394 736 0

انگار...

 

انگار زمین تب دارد

 

علی اکبر طباطبایی/ 9ساله

 25 شهریور 1394 635 0

رو به رو...

 

رو به روی خورشید ابر است

رو به روی ابر، کوه است

رو به روی کوه، آب است...

 

سید علی اکبر طباطبایی/ 9 ساله

 

 25 شهریور 1394 625 0

ساعت...

 

ساعت

یک ربع مانده به پاییز

یک ساعت و نیم مانده به بهار

 25 شهریور 1394 809 0

انگار...

 

هیچ چیز مثل مادر نیست

اگر نباشد

انگار هیچ چیز دیگر نیست

 

محمد جواد یثربی/ 9 ساله

 25 شهریور 1394 489 0

شعر و کودکی/5


خدا قطارو آفرید

که آدما برن مشهد

 

4 ساله/پسر


09 مرداد 1391 1696 0

شعر و کودکی/9

 امام زمان جمعه ها ظهور می کند

 

شش ساله/پسر09 مرداد 1391 1542 1

شعر و کودکی/8

 یه عطری می خوام که صورتی باشه

 

دو سال و نیمه/دختر09 مرداد 1391 1099 1

شعر و کودکی/7

شاید خدا کفشدوزکو به خاطر این خلق کرده

که بچه ها خوشحال بشن...

 

4ساله/پسر09 مرداد 1391 1273 0

شعر و کودکی/6

 رنگ ها توی ماه زندگی می کنند

 

6ساله/پسر09 مرداد 1391 1103 1

شعر و کودکی/4

بعضی از آدم ها شکوفه می دهند

 

ده ساله/پسر


09 مرداد 1391 1103 0

شعر و کودکی/3

 
بعضی از آدم ها برگ دارند

 

ده ساله/پسر09 مرداد 1391 1030 0

شعر و کودکی/2

 بعضی از درخت ها حرف های ما را می شنوند

 

ده ساله/پسر09 مرداد 1391 1167 0

شعر و کودکی/1

خدا همیشه به یاد من است

 

ده ساله/پسر09 مرداد 1391 1293 0