(آرشیو نویسنده صدیقه محمدجانی)

دفتر شعر

آرام‌تر شدم.

با نم نم دعا

آرام ، تر شدم؛

آرام‌تر شدم.

 03 بهمن 1393 1749 0