(آرشیو نویسنده علیرضا سپاهی لائین)

دفتر شعر

آهسته آهسته دردی، دارد می آید سراغم

امشب پر از حس شعرم، امشب پر از حس داغم
آهسته آهسته دردی، دارد می آید سراغم

این درد را می شناسم، دیروز در جانم افتاد
دیروز وقتی گذشتند مردانی از کوچه باغم

مردان داغی که دیروز، در خویش آتش گرفتند
مردان داغی که امروز، از داغ شان بی دماغم

امشب پر از حس شعرم، امشب پر از حس داغم
آهسته آهسته دردی، دارد می آید سراغم

در نور لرزان فانوس، شرمنده می پرسم از خویش
مردان خورشید رفتند می سوزد آیا چراغم؟08 تیر 1392 1266 0