(آرشیو نویسنده علیرضا قنبری)

دفتر شعر

یا تا ته خط، حرمت این دست نگه دار

 

یا دستِ رفاقت نده و دست نگه دار
یا تا ته خط، حرمت این دست نگه دار

یا دست بکش مثل من از هرچه که مستی ست
یا این که مرا مثل خودت مست نگه دار

ای مرد نباید سخن از درد بگویی
در سینه ی خود هرچه که درد است، نگه دار

دور از توام و مثل تو دوروبر من نیست
مثل من اگر دوروبرت هست، نگه دار

عشق آخر خطّ است اگر، قصّه ی مارا
همواره در این کوچه ی بن بست نگه دار05 بهمن 1394 8733 0

این فاصله انگار نه انگار زیاد است

هرچند که در شهر تو بازار زیاد است
باید برسم زود، خریدار زیاد است
من دربه‌در پنجره‌ فولادم و دیری‌ست
بین من و آن پنجره دیوار زیاد است
آن‌قدر کریمی که بدهکار تو کم نیست
آن‌قدر کریمی که طلبکار زیاد است
پاییز رسیدم به حرم، با همه گفتم
این‌جا چقدر چادر گل‌ دار زیاد است
با بار گناه آمده‌ام مثل همیشه
با بار گناه آمدم این بار زیاد است
گندم به کبوتر بدهم، شعر بگویم
آخر چه کنم در حرمت؟ کار زیاد است
 نوروز به نوروز، محرم به محرم
سرمست زیاد است، عزادار زیاد است
هر گوشه ایران حرم توست که با تو
همسایه دیوار به دیوار زیاد است
از دور سلامی تو و از دور جوابی
این فاصله انگار نه انگار زیاد است
آن شب که به رؤیای من افتاد مسیرت
دیدم چقدر لذت دیدار زیاد است
در خواب، سر سفره اطعام تو گفتی
هر قدر که می‌خواهی بردار، زیاد است24 تیر 1393 3628 1

بين من و آن پنجره ديوار زياد است

هر چند كه درشهر تو بازار زياد است
بايد برسم زود... خريدار زياد است

من در به درِپنجره فولادم و دیریست
بين من و آن پنجره ديوار زياد است

آنقدر كريمي كه بدهكار تو كم نيست
آنقدر كريمي كه طلبكار زياد است!

پاييز رسيدم به حرم با همه گفتم:
اينجا چقدر چادر گلدار زياد است!

با بار گناه آمده ام مثل هميشه
با بار گناه آمدم اين بار زياد است!

خورشیدی و ماهی و طلوعی و غروبی
پس در حرمت روزۀ شکدار زیاد است!

گندم به كبوتر بدهم؟ شعر بگويم؟
آخر چه کنم در حرمت؟! كار زياد است!

نوروز به نوروز... محرم به محرم...
سرمست زياد است،عزادار زياد است

هرگوشۀ ايران حرم توست كه با تو
همسايۀ ديوار به ديوار زياد است

از دور سلامي و تو از دور جوابی
اين فاصله انگار نه انگار زياد است

***
یک شب که به رؤیای من افتاد مسیرَت
دیدم چقَدر لذت دیدار زیاد است...

درخواب سرِ سفرۀ اطعام، توگفتی:
هرقدر كه ميخواهي بردار... زياد است

 26 شهریور 1392 5403 6