(آرشیو نویسنده سید عبدالمجید ضیایی)

دفتر شعر

فراق

اندوه تو که اشاره ای بیش نبود
پس کِی
پس کی این همه برف آمده است؟...


05 آذر 1398 345 0