(آرشیو نویسنده هادی فردوسی)

دفتر شعر

هر غنچه که بر تو می‌فرستد صلوات

با نام تو عشق، سرمدی خواهد شد
دل‌ها همه خالی از بدی خواهد شد
هر غنچه که بر تو می‌فرستد صلوات
یک روز گل محمدی خواهد شد

با نور علی دل به سیاهی ندهم
جز او به ولایتی گواهی ندهم
بر درگه مرتضی گدایی عشق است
آن را به هزار پادشاهی ندهم

زیبایی و ماه مست و دیوانه‌ی توست
بی‌تابی و هر ستاره پروانه‌ی توست
آن قدر کریمی که همه می‌دانند
خورشید گدای کوچک خانه‌ی توست


01 خرداد 1398 1036 0

عهدی است که بسته ایم بر می خیزیم

عهدی است که بسته ایم بر می خیزیم
با اینکه شکسته ایم بر می خیزیم

هروقت که نام عشق را می خوانند
هرجا که نشسته ایم بر می خیزیم


22 خرداد 1392 2291 1