بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

بالاتر از سکوت صدایی نیست

دفتر شعر

جهان هزاره ی رنگ است


جهان
هزاره ی رنگ است
آدمی رنگی

چقدر رنگ قشنگی ست
رنگ بی رنگی!

 30 مرداد 1393 3100 0

ماهی ها همیشه وضو دارند


ماهی ها
همیشه وضو دارند
تنها برای مردن
تیمم می کنند

 30 مرداد 1393 2283 0

زمین برای تو جاذبه نداشت!


آسمانی شدی
زمین
برای تو
جاذبه نداشت!

 30 مرداد 1393 2656 0

گریه آموزگار است!


خنده
افسانه ی روزگار است
گریه
آموزگار است!

 30 مرداد 1393 2524 0

ارتفاع جهان بینی ماست!


سقف کوتاه پرواز
راز سنگینی ماست
بینی ما
ارتفاع جهان بینی ماست!

 30 مرداد 1393 2020 0

من لایق امروز هستم؟


هر روز
از آیینه می پرسم
انسان تر از دیروز هستم؟
اصلا بگو
من لایق امروز هستم؟

 30 مرداد 1393 2500 1

جمعه ها سرگردان


آفتاب گردان
جمعه ها سرگردان
... شاید
خورشید از مغرب بتابد!

 30 مرداد 1393 2609 0

قانون پیاده شد


قانون پیاده شد
قاضی سواره رفت

 30 مرداد 1393 2289 0

ناگهان چقدر دود...!


آتش و جنگل است
روزهای من

ناگهان چقدر زود!
ناگهان چقدر دود...!

 30 مرداد 1393 2491 0

بال های من به بام تو نمی رسند


بال های من
به بام تو نمی رسند

مگر خیال تو
مرا شهید کند

 30 مرداد 1393 2429 0

«اسم شب» نجوا بود


شب
چه آهسته قدم بر می داشت
«اسم شب» نجوا بود

 30 مرداد 1393 2562 0

یقین دارم!


توی شناسنامه ام
دین دارم
ایمان موروثی
گاهی مزاحم است
یقین دارم!

 

 30 مرداد 1393 2253 0