دفتر شعر

چه قشنگ است که زینب دوبرابر باشد

باید از دامن او دشت معطر باشد
هر کسی مثل شما دختر کوثر باشد
 
بی گمان این دل شیری که تو داری بانو!
می تواند فقط از جانب «حیدر» باشد
 
«زینب» دوم گلخانه ی «زهرا» شده ای
چه قشنگ است که «زینب» دو برابر باشد
 
شب جشن تو مَلَک بال زنان می‌ آید
چون پدر شوهرتان «حضرت جعفر» باشد
 
پیش دریای دلت موج بلا کوچک بود
- عاشقی- صبر تو از عقل فراتر باشد
 
«ام کلثوم»! دعا کن نرسد روزی که
دختری شاهد افتادن مادر باشد
 
خاطرت باشد اگر شاهد عاشورایی
آتش خیمه هم از  آتش این در باشد
 
اولین شاعر این داغی و شعرت بانو!
شعله ای گشته که بر سینه ی دفتر باشد
 
بی سبب نیست که عمرت به درازا نکشید
وای از آن دل که در آن داغ برادر باشد


03 شهریور 1393 649 0

مانند مزار مادرش گم شده است

آن زینب او عزیز مردم شده است
این فاطمه اش ملیکه ی قم شده است
افسوس که نام اُم کلثوم فقط
مانند مزار مادرش گم شده است


04 تیر 1391 1769 0